• vcelarstvimedulik@seznam.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní data se zpracovávají v rozsahu nezbytně nutném pro vyřízení objednávky, tedy k případné komunikaci se zákazníkem a k zaslání objednaného zboží.

2. ROZSAH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Záznam je veden pouze formou elektronické pošty, ve které jsou obsažena data uvedená zákazníkem při elektronické objednávce zboží a je odstraňován správcem osobních údajů po třiceti dnech od pořízení.

3. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jméno: Jiří Halml
Adresa: Nad Nemocnicí 1143, 341 01 Horažďovice
IČ: 048 13 073

4. OSTATNÍ INFORMACE

  • Souhlas se zpracováním osobních údajů zákazník uděluje při elektronické objednávce na dobu třiceti dnů, kdy dojde k odstranění záznamu správcem.
  • Správce osobních údajů záznamy poskytne pouze a jenom orgánům činným v trestním řízení, a to pouze v případě podezření na možnou trestnou činnost či pro prokázání trestné činnosti zákazníka.
  • Právo na přístup k informacím o zpracování svých osobních údajů, právo na podání vysvětlení a další práva (podrobně viz § 21 zákona č. 101/2000 sb.) má každý zákazník elektronického obchodu (případně jeho zákonný zástupce).