• vcelarstvimedulik@seznam.cz

Cookies a GDPR na webu www.medulik.cz

Na této stránce se dozvíte, jaké soubory cookies na webových stránkách www.medulik.cz obecně zpracováváme, k jakému účelu a jak můžete ovlivnit to, jaká cookies ukládáme do vašich zařízení.

Co jsou to cookies

Jako cookies se označují malé datové soubory, které jsou v některých případech nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si naše webové stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, která jste si pro zobrazení či používání stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na váš počítač. Jde o standardní metodu, pomocí které ukládají informace důležité pro svůj provoz všechny webové stránky na celém světě.

Na co využíváme cookies na tomto webu

Cookies lze rozdělit podle délky jejich platnosti a podle toho, kdo a za jakým účelem je na váš počítač umísťuje. Podle délky jejich platnosti se rozlišují dvě kategorie:

 • Krátkodobé (sessioncookies) zůstávají ve vašem počítači do zavření vašeho prohlížeče, poté jsou automaticky vymazány.
 • Dlouhodobé (persistentcookies) zůstávají uloženy ve vašem počítači dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení konkrétní cookie) nebo dokud je ručně neodstraníte. Návod, jak tak učinit, naleznete pro jednotlivé prohlížeče níže na této stránce.
Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává (tedy ukládá do vašich zařízení a následně využívá v nich uložené informace), se rozdělují do dvou kategorií:
 • Cookies první strany (firstparty cookies) – vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti daného webu. Bez nich by vám většina webových stránek nemohla poskytnout své základní funkce a různá uživatelská nastavení.
 • Cookies třetích stran (thirdparty cookies) – jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetů sociálních sítí, různých analytických nástrojů nebo vložených videí.

Jaké cookies používáme na tomto webu

 • Technické (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění základní funkcionality webových stránek.

Cookies nikdy nejsou používány k tomu, abychom vás osobně jakkoli identifikovali, a nikdy do nich nejsou umísťována citlivá nebo osobní data.

Jak můžete upravit využívání cookies na vašem zařízení

Všechny cookies, které ve vašem počítači jsou již uložené, můžete kdykoli vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies do vašich zařízení. V takovém případě ale nebudete moci využít všechny online služby, které webové stránky či e-shopy běžně nabízí. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče po kliknutí na odkaz v seznamu níže.

Podrobné informace o cookies naleznete na webových stránkách AboutCookies.org

Jaké osobní údaje zpracováváme

Veškeré osobní údaje, které zpracováváme, slouží k zajištění vzájemné komunikace při plnění našich dodavatelských závazků a k marketingové komunikaci vůči našim zákazníkům na základě oprávněného zájmu.

V případě, že jste se zaregistrovali přes registrační formulář na našich webových stránkách, zpracováváme o vás následující údaje (po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku):

 • E-mailovou adresu

V případě, že jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, zpracováváme o vás následující údaje (po dobu nezbytně nutnou k vyřízení vašeho požadavku):

 • Jméno a příjmení (bylo-li vyplněno)
 • E-mailovou adresu
 • Případně další údaje, které uvedete ve vaší zprávě.

Jiné údaje nejsou prostřednictvím našich webových stránek uchovávány.

Kde osobní údaje uchováváme

Všechny námi zpracovávané osobní údaje uchováváme na serverech, které provozují naši e-mailovou schránku. Osobní údaje s externími subjekty (zpracovateli) v žádném případě nesdílíme.

Jaká máte v souvislosti s osobními údaji práva

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) máte vůči nám coby správci osobních údajů jasně definovaná práva. Mezi ně patří:

 • Máte právo nás kdykoli kontaktovat a chtít znát, jaké vaše osobní údaje a pro jaký účel zpracováváme.
 • Máte právo vznést proti tomuto zpracovávání námitku.
 • Máte právo na to, abychom přestali vaše osobní údaje zpracovávat, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
 • Máte právo, abychom na vaši žádost zúžili zpracování vašich osobních údajů, pokud pro jejich zpracování neexistuje jiný právní důvod (například zákonná povinnost).
 • Máte právo požadovat, abychom aktualizovali či opravili chybné osobní údaje, které o vás zpracováváme.
 • Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom zpracovávali vaše osobní údaje.
 • Máte právo na přenositelnost údajů mezi různými poskytovateli stejných služeb (konkurenty).
 • Máte právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čistě strojového), které pro vás má právní či obdobné účinky.

Kontaktní osoba pro řešení vašich dotazů a námitek

Máte-li jakýkoli dotaz, pochybnost či námitku k osobním údajům, které o vás zpracováváme, nebo o způsobech zpracování, neváhejte nás kontaktovat.

Jiří Halml
E-mail: vcelarstvimedulik@seznam.cz